وبلاگ تخصصی

لباس کار چیست؟
دسته‌بندی نشده
GITIADMIN

لباس کار چیست؟

لباس کار چیست؟ یعنی لباس کار یا همان لباس فرم کار،به عنوان یکی از وسایل حفاظتی مطرح میباشد و کارکنان

ادامه مطلب »
تاریخچه لباس فرم اداری
دسته‌بندی نشده
GITIADMIN

تاریخچه لباس فرم اداری

تاریخچه لباس فرم اداری:  اگرچه امروزه لباس کار کمتر در غالب رسمی آن بکار میرود، ولی کماکان نمی‌توان اهمیت کدهای

ادامه مطلب »
لباس کار گیتی جامه
دسته‌بندی نشده
GITIADMIN

لباس کار استاندارد

لباس کار استاندارد: معمولا لباس کار جهت یکسان نمودن پرسنل در محیط کار و تمایز قسمت های مختلف توسط رنگ

ادامه مطلب »